Duitse katholieke Kerk geeft aanzet voor Synodale Raad

Ook een controversiële resolutie waardoor de tweederdemeerderheid wordt geschrapt is goedgekeurd.
14/11/2023 - 15:21
Bisschop Bätzing en de ZDK-voorzitter tijdens het overleg van de Synodale Commissie
Bisschop Bätzing en de ZDK-voorzitter tijdens het overleg van de Synodale Commissie ©Synodale Weg/Ewelina Sowa

De synodale raad voor de katholieke Kerk in Duitsland start vanaf 2026 haar werkzaamheden. De oprichting van de raad is het concrete resultaat van de vijf vergaderingen (2020-2023) van de Synodale Weg, het dialoogproces tussen de Duitse bisschoppen en katholieke leken in Duitsland.

De raad zal voortaan advies geven over actuele bestuurs- en financiële kwesties van de Kerk. 

De leden van het zogenaamde Synodale Comité kwamen vrijdag en zaterdag in Essen bijeen. Op 11 november werd gestemd over de statuten en procedureregels. Daarin wordt onder meer bepaald dat resoluties kunnen worden aangenomen zonder tweederde meerderheid van zowel de bisschoppen als de leken. Slechts 8 van de 27 bisschoppen woonden het overleg bij. Daarvan bleven er 4 weg omdat zij het initiatief niet steunen en 4 wegens andere verplichtingen.

Journalist Peter Winnemöller waarschuwt in Die Tagespost dat het afschaffen van de tweederderegel ervoor dreigt te zorgen dat de bisschoppen worden weggestemd, ook als een meerderheid van hen het oneens is met een besluit. Hij waarschuwt voor een devaluatie van het gezag van bisschoppen. 

Het Vaticaan kant zich tegen de oprichting van de nieuwe bestuursstructuur, omdat in Rome wordt gevreesd dat op zijn minst de indruk wordt gewekt dat die boven de Duitse Bisschoppenconferentie staat en het gezag daarvan feitelijk vervangt. Maar bisschop Georg Bätzing, de voorzitter van de Duitse bisschoppen, verdedigt het overlegorgaan. Dat zal volgens hem de dialoog tussen bisschoppen en leken bevorderen en de uitdrukking zijn van de synodaliteit die paus Franciscus sterker vorm wil geven. 

Bron: Domradio/The Pillar