Luzern wil niet meebetalen voor nieuwe kazerne Zwitserse wacht

Het kanton Luzern kon in een referendum mee beslissen over mogelijke steun voor de bouw van de kazerne van de Zwitserse garde in Vaticaanstad. 
27/09/2022 - 15:06
Zwitserse garde
Zwitserse garde ©Vatican Media

71,48 procent van de deelnbemers aan het referendum van het Zwitserse kanton Luzern verzet zich tegen financiële steun voor de bouw van de nieuwe kazerne voor de Zwitserse garde in Vaticaanstad. Onder meer vrijzinnigen, groenen en socialisten hadden campagne gevoerd tegen een financiële bijdrage. Toch komt de afwijzing nog als een verrassing omdat het kanton van oudsher een belangrijke leverancier is van nieuwe rekruten voor het minileger, dat instaat voor de beveiliging van de paus en Vaticaanstad. 

De stichting voor de renovatie van de kazerne van de pauselijke Zwitserse garde, speciaal opgericht om geld in te zamelen in Zwitserland, wil niet dramatiseren en toont begrip en respect voor het besluit. Stefan Wyer, communicatieverantwoordelijke van de Zwitserse garde, betreurt het besluit. Hij merkt nuancerend op dat veel Zwitsers, ook diegenen die niet-katholiek zijn, het korps nochtans gunstig gezind zijn en wijst op het slechte economische klimaat, dat misschien mee van invloed was.

Sankt Gallen

Tegelijk raakte bekend dat de meerderheid van de kantonnale kerken en zo'n 150 parochies samen een bedrag van 4 miljoen Zwitserse frank (CHF) hebben toegezegd voor de heropbouw en de uitbreiding van de kazerne binnen de muren van Vaticaanstad. Van dat bedrag is geen enkele frank afkomstig van de belastingbetaler, onderstreept het persbericht. De kerkgemeenschap van Sankt Gallen, waar ook de zetel van de Zwitserse Bisschoppenconferentie (CES) en van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) is gevestigd, is het gulste. Ze heeft een bedrag van ruim 1,5 miljoen CHF toegezegd. Ook de kerkgemeenschap van Luzern schenkt 250.000 CHF. Het kanton was aanvankelijk van plan om er daar nog eens 400.000 CHF bovenop te doen. 
  
Bron: Kipa-Apic