Paus Franciscus pleit voor vrede en verbod op draagmoederschap

De paus deed dat op 8 januari tijdens zijn jaarlijkse ‘State of the World’-toespraak voor ambassadeurs die bij de Heilige Stoel zijn geaccrediteerd.
09/01/2024 - 11:49
Paus Franciscus tijdens zijn toespraak voor ambassadeurs bij de Heilige Stoel op 8 januari 2023
Paus Franciscus tijdens zijn toespraak voor ambassadeurs bij de Heilige Stoel op 8 januari 2023 ©Vatican Media

Vrede was het sleutelwoord van de nieuwjaarstoespraak van de paus voor de ambassadeurs van 184 landen die diplomatieke relaties onderhouden met de Heilige Stoel. Vrede is op de eerste plaats een geschenk van God, zei de paus, maar het is ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal, vooral op een moment in de geschiedenis waarop vrede steeds meer wordt bedreigd.

De paus begon met een herhaling van zijn veroordeling van de aanval van Hamas tegen Israël op 7 oktober. We zijn allemaal nog steeds geschokt door de aanval van 7 oktober op het Israëlische volk, waarbij grote aantallen onschuldige mensen vreselijk gewond, gemarteld en vermoord werden, en velen gegijzeld werden. 

Ik hernieuw mijn veroordeling van deze daad en van elk geval van terrorisme en extremisme.

Tegelijk herinnerde de paus eraan dat de Israëlische militaire reactie in Gaza … heeft geleid tot de dood van tienduizenden Palestijnen, voornamelijk burgers, waaronder veel jongeren en kinderen, en een uitzonderlijk ernstige humanitaire crisis en onvoorstelbaar lijden heeft veroorzaakt.

Paus Franciscus riep op tot een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten, inclusief Libanon, en de onmiddellijke bevrijding van alle gijzelaars die in Gaza worden vastgehouden. 

Ik vraag dat het Palestijnse volk humanitaire hulp ontvangt, en dat ziekenhuizen, scholen en gebedshuizen alle noodzakelijke bescherming krijgen.

Volgens de paus wordt in de conflicten in Gaza en ook in Oekraïne het onderscheid tussen militaire en burgerdoelen niet langer gerespecteerd, waardoor de oorlog zonder onderscheid de burgerbevolking treft. Hij riep de internationale gemeenschap op om het humanitaire recht sterker te verdedigen. 

We mogen niet vergeten dat ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht oorlogsmisdaden zijn, en dat het niet voldoende is om ze aan te wijzen, maar ook noodzakelijk om ze te voorkomen.

Ook andere conflicten in de wereld kregen de aandacht van de paus: Myanmar, Armenië en Azerbeidzjan, Ethiopië, Sudan, Kameroen, Mozambique, de Democratische Republiek Congo. Voor Latijns-Amerika waarschuwde de paus voor polarisatie en verzwakte democratische instellingen, onder andere in Nicaragua en Peru. 

Behalve aan een betere bescherming van het internationale humanitaire recht, heeft de wereld nood aan ontwapening, aldus de paus. 

Omdat het een illusie is om te denken dat wapens een afschrikwekkende waarde hebben. Het tegendeel is waar: de beschikbaarheid van wapens stimuleert het gebruik ervan en verhoogt de productie ervan.

Wapens scheppen wantrouwen en leiden hulpbronnen af. Hoeveel levens kunnen worden gered met de middelen die tegenwoordig ten onrechte aan wapens worden besteed? Zou het niet beter zijn deze middelen te investeren in het nastreven van echte wereldwijde veiligheid?

Als andere wegen naar vrede vermeldde de paus onder andere:

  • het aanpakken van de klimaat en milieucrisis,
  • bestrijding van armoede, antisemitisme en discriminatie,
  • respecteren van mensenrechten,
  • religieuze vrijheid en interreligieuze dialoog,
  • onderwijs en informatie,
  • respect voor het menselijke leven vanaf de conceptie. 

In verband met dat laatste, noemde de paus de praktijk van draagmoederschap betreurenswaardig omdat het een ernstige schending inhoudt van de waardigheid van de vrouw en het kind, gebaseerd op de uitbuiting van situaties van de materiële behoeften van de moeder. 

Een kind is altijd een geschenk en nooit de inzet van een commercieel contract. 

Daarom spreek ik mijn hoop uit op een poging van de internationale gemeenschap om deze praktijk universeel te verbieden. 

Bron: Lees de hele toespraak van paus Franciscus (Engels) - Bekijk op YouTube