Afrikaanse slaaf en priester zalig?

Het aartsbisdom Chicago kondigt het einde aan van de diocesane fase voor de zaligverklaring van de zwarte slaaf en priester Augustus Tolton.
21/05/2018 - 09:23

Het diocesane onderzoek voor de zaligverklaring van de zwarte priester Augustus Tolton is voltooid. Weldra wordt alle documentatie aan de Congregatie voor de Heiligverklaringen in Rome overhandigd. Dat zegt de hulpbisschop en postulator voor de zaligverklaring Joseph Perry.

Augustus Tolton was een slaaf, die later als allereerste Afro-Amerikaan tot priester werd gewijd. Wij hopen dat de Congregatie voor de Heiligverklaringen zijn eerbiedwaardigheid snel zal erkennen. De zwarte geestelijke overleed in 1897. Volgens de postulator heeft zijn zaligverklaring zo lang geduurd omdat hij een zwarte is en sommigen destijds geloofden dat zwarten zelf geen ziel hebben, waardoor zij niet voor heilig- en zaligverklaring in aanmerking komen.

Bron: Catholic Herald