Verhuis melden

Laat ons je nieuw adres weten voor de uitreiking van Kerk & Leven en de klantendienst maakt dit voor jou in orde.

Het editienummer vind je rechtsboven onder de jaargang en bevat 4 cijfers.

Het abonneenummer vind je boven de naam van de abonnee op Kerk & Leven. Het is een getal van 8 cijfers.


Geen nazending door bpost

bpost zendt je postabonnement op Kerk & Leven niet na, ook al diende je een aanvraag in om je briefwisseling door te sturen naar je nieuw adres. Laat ons daarom tijdig via dit formulier je nieuw adres weten.