Caritas Europa: EU moet asielrecht beschermen

Caritas Europa wil niet zwijgen als mensen blijven sterven in ijskoude bossen in Oost-Europa.
26/10/2021 - 15:02

Naar aanleiding van de achtste dode bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen roept Caritas Europa, de Europese koepel van Caritasorganisaties, de EU op tot de bescherming van de menselijke waardigheid. De EU moet ook de humanitaire toegang van mensen in nood tot EU-landen blijven garanderen.

Op woensdag 20 oktober werd het lichaam van een 19-jarige Syriër teruggevonden in een rivier. Het is al de achtste dode aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Honderden anderen, onder meer gezinnen en niet-begeleide kinderen uit Irak en Afghanistan, zitten vast in het niemandsland tussen beide landen. Caritas Europa vestigt ook de aandacht op noodsituaties van migranten aan de grens van Wit-Rusland met Letland en Litouwen. Ngo’s krijgen hier echter maar moeilijk toegang tot dat gebied op basis van de coronamaatregelen die van kracht zijn en noodwetten die de toegang tot de grens verhinderen.

Lees verder onder de foto.

Michael Landau van Caritas Europa
Michael Landau van Caritas Europa ©Caritas Europa

De hulporganisaties van de Europese Caritaskoepel veroordelen de gedocumenteerde pushbacks en meldingen van geweld tegen migranten. Zij wijzen de EU erop dat zij weliswaar het recht heeft om haar grenzen te beveiligen en te bewaken, maar dat ze net zo goed de plicht heeft om het recht op asiel aan de buitengrens te respecteren. Caritas Europa herinnert eraan dat de rechten van alle mensen gerespecteerd moeten worden, ongeacht hun afkomst of redenen om te reizen. Geopolitieke spanningen mogen geen voorwendsel zijn om mensen te laten sterven.

De EU moet nu alles in het werk stellen om verdere sterfgevallen aan haar grenzen te voorkomen en hulp te bieden aan mensen die letterlijk doodvriezen, zegt de nieuwe Oostenrijkse voorzitter van Caritas Europa, Michael Landau. Wij maken ons ook ernstige zorgen over recente wetgeving in Letland, Litouwen en Polen om de toegang tot asiel in de EU te belemmeren en pushbacks te legitimeren, waardoor het Vluchtelingenverdrag en de EU-wetgeving inzake asiel worden ondermijnd. Waar nodig, zegt de Caritasdirecteur, moet de Europese Commissie maatregelen nemen om respect voor die wetgeving af te dwingen. Grensbeheer moet gebeuren met inachtneming van de mensenrechten en het internationale recht.

Bron: Caritas Europa