Gelukwensen van IPB voor nieuwe hulpbisschop Koen Vanhoutte

Voorzitter Christa Damen van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad feliciteert Koen Vanhoutte met zijn benoeming tot hulpbisschop van het aartsbisdom.
19/05/2018 - 10:27

Als voorzitter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) wens ik kanunnik Koen Vanhoutte van harte proficiat met zijn benoeming tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, schrijft Christa Damen. Zijn bisschopsleuze drukt een diep vertrouwen uit in de werking van de Heilige Geest die ons allen leidt en helpt onderscheiden waar het op aankomt.

In zijn exhortatie Gaudete et exultate eindigt paus Franciscus met de woorden: ‘Laten we de Heilige Geest vragen om een vurig verlangen naar heiligheid over ons uit te storten tot meerdere eer en glorie van God en laten we elkaar bij deze inspanning bemoedigen.’

Vanuit het IPB wensen we mgr. Koen Vanhoutte goede moed bij het opnemen van zijn nieuwe zending en hopen dat hij zijn bisschopsambt mag uitoefenen met vele geëngageerde medewerkers in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Wij kijken met het IPB ook uit naar een constructieve samenwerking voor het geheel van de Vlaamse Kerk.