Georges Ruyssen wordt referendaris Apostolische Signatuur

De Vlaamse jezuïet Georges Ruyssen is diplomaat en expert oosters kerkelijk recht.
21/06/2021 - 15:41
Pater Georges Ruyssen
Pater Georges Ruyssen ©Georges Ruyssen

Paus Franciscus heeft de Vlaamse jezuïet Georges Henri Ruyssen (54) benoemd tot referendaris van de Apostolische Signatuur. Ruyssen, geboren in 1967, is momenteel decaan van de Faculteit Oriëntaals Kerkelijk Recht aan het Oosters Instituut in Rome. Samen met hem zijn ook Carlos José Errázuriz Mackenna , Patrick Valdrini , Paolo Gherri , Ulrich Rhode , Philippe Toxé  en Lord William Daniel aangesteld als referendaris.

Referendarissen zijn kerkjuristen die rechters helpen bij de voorbereiding van hun vonnissen.

Georges Ruyssen studeerde theologie en filosofie aan het Centre Sèvres, de faculteiten filosofie en theologie van de jezuïeten in Parijs, en verdiepte zich in de oecumene aan de School of Ecumenical Studies van de Wereldraad van Kerken (WCC) in Genève. Hij  studeerde kerkelijk recht in Rome en maakte een doctoraat over de eucharistische gastvrijheid. Sinds 2005 is hij verbonden aan de Faculteit Kerkelijk Recht van het Pauselijk Oriëntaals Instituut, waarvan hij later ook decaan werd.  

De Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur, kortweg aangeduid als de Apostolische Signatuur, is een kerkelijk gerechtshof van de rooms-katholieke Kerk. Het is een van de drie gerechtshoven van de Romeinse Curie en de functie valt te te vergelijken met een Hof van Cassatie en Raad van State. Als hoogste rechtbank waakt ze over een correcte rechtsbedeling in de katholieke Kerk.

Bron: VIS