Hoge respons voor synodeonderzoek bij Nederlandse vrouwen

De eerste resultaten worden op 8 april bekendgemaakt in een online talkshow van het Nederlandse Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV).
19/02/2022 - 13:13
Bisschoppensynode
Bisschoppensynode ©Vatican Media

1.300 vrouwen hebben tot nu toe de vragenlijst ingevuld van het NederlandseNetwerk Katholieke Vrouwen(NKV), waarmee zij hun wensen en verlangens kunnen kenbaar maken over de toekomst van de katholieke Kerk. Het project is een van de initiatieven in Nederland ter voorbereiding van de XVIde Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode (oktober 2021- oktober 2023). Het project loopt nog tot 31 maart 2022.

Dat de respons zo hoog zou zijn, overtreft onze stoutste dromen, zegt Holkje van der Veer, dominicanes en lid van de syodeprojectgroep van het NKV. Bij de start van dit project, half januari, zei ik al dat paus Franciscus ons wakker kust en dat blijkt meer dan waar te zijn. Dat zoveel vrouwen hun verhalen en verlangens met ons delen is ronduit indrukwekkend. 

Met het project Zij heeft een verhaal draagt het NKV bij aan het wereldwijde synodeproces waarmee paus Franciscus inspraak vraagt over de toekomst van de katholieke Kerk. De meerderheid van de inzenders is zowel kerkelijk als maatschappelijk actief. Qua leeftijd zijn de meeste respondenten tussen de 40 en de 80 jaar. De respondenten wonen in alle bisdommen, maar opvallend is dat het aantal reacties uit Limburg nog beperkt is. Holkje van der Veer: Wij hopen dat in de tweede helft van de reactietermijn, de vragenlijst ook in het zuiden van het land rond zal gaan zodat we ook de verhalen van Limburgse vrouwen aan de paus kunnen laten horen.

De vragenlijst is terug te vinden op de NKV-website en is digitaal en op papier in te vullen tot 31 maart 2022. In mei wordt een rapport met de resultaten en analyse overhandigen aan bisschop Gerard De Korte.

Bron: NKV