Karmel in Vilvoorde viert hervormer Johannes Soreth

Johannes Soreth was van groot belang voor de geschiedenis van de karmelorde.
25/07/2021 - 08:40
Johannes Soreth (1394-1471)
Johannes Soreth (1394-1471) ©Karmel Gent

Op zondag 25 juli viert de Karmel in Vilvoorde de 550ste verjaardag van het overlijden van de Zalige Johannes Soreth (1394-1471), de stichter van de karmel in Vilvoorde. Dankzij de 15e-eeuwse karmeliet kwam er een vernieuwing, hervorming en verbreding van de beleving van het karmelcharisma tot stand.

Johannes Soreth werd in 1394 geboren in Caen. Op jeugdige leeftijd trad hij daar in in de Karmel. Op 23 jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Hij studeerde Bijbelwetenschap in Parijs en behaalde in 1437 een licentie in de theologie. In 1440 werd hij provinciaal van de Franse provincie en in 1451 werd hij als prior generaal van de orde gekozen. Die functie bleef hij vervullen tot aan zijn dood in 1471.

De eigenlijke ‘reformatie’ van Johannes Soreth is een observantiebeweging.

Zijn lichaam werd in 1640 begraven onder het hoofdaltaar van de karmelietenkerk in Angers. Sinds de razernij en verwoestingen van de revolutionairen in 1791 zijn de stoffelijke resten verdwenen. Maar zijn faam als vernieuwer van het geestelijk leven bleef ook daarna buiten de Karmel voortbestaan. Dat dankte hij ook aan het feit dat hij als vernieuwer nieuw leven heeft ingeblazen in de orde en haar een nieuwe adem gaf.

Naast zijn tomeloze inzet voor een vernieuwing en verdieping van het religieuze leven binnen de Orde, was hij eveneens van grote betekenis bij het ontstaan van de Tweede Orde van de Karmel, de karmelietessen (monialen). Dat resulteerde in onze contreien in de stichting van de eerste karmelietessenkloosters in Geldern (1453) en later in Haarlem, Vilvoorde en Rotterdam.

Vilvoorde werd het moederklooster van de kloosters van de Geschoeide Carmelitessen in ons land.

De bulla Cum Nulla die Soreth van de paus ontvangen had, maakte ook de weg vrij voor de Derde Orde van Karmel, waarvoor Soreth in 1455 een regel schreef. Leken van die seculiere Derde Orde zijn geen minireligieuzen, maar leken waarvan de spiritualiteit wordt gevoed door het erfgoed van de Karmel en die in essentie laïcaal en seculier is en in de wereld wordt beleefd.