Nederlandse app voor het missaal

Met de aanmaak van een app voor het missaal is een wens van de Nederlandse emeritus bisschop van Haarlem Jos Punt in vervulling gegaan.
08/10/2021 - 16:08

In het Noord-Hollandse Heiloo is eerder van de week, in aanwezigheid van seminaristen en enkele jonge priesters, een Nederlandse app voor het missaal voorgesteld. Mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, vertelde op de persvoorstelling dat het idee voor de ontwikkeling van een app voor het brevier en het missaal afkomstig is van zijn voorganger, bisschop Jozef PuntHet idee ontstond toen hij merkte dat het getijdenboek voor permanente diakens en leken niet gemakkelijk te hanteren is, terwijl het tweede Vaticaanse concilie had aanbevolen dat ook de leken het goddelijk officie (of delen ervan) zouden bidden (Sacrosanctum Concilium 100). De app voor het brevier (het getijdengebed) wordt al jaren door zeer, zeer velen in ons land gebruikt. Die heeft ertoe bijgedragen dat een groot aantal gelovigen op zijn minst delen van het getijdengebed gingen bidden. Maar bisschop Punt wilde ook dat er een tweede app zou komen voor de teksten van het missaal. De nood aan een missaal-app, zo voegde bisschop Hendriks eraan toe, werd des te groter naarmate het altaarmissaal en verschillende andere liturgische boeken uitverkocht raakten.

Lees verder onder de foto.

De voorstelling van de nieuwe Missaal app
De voorstelling van de nieuwe Missaal app ©Bisdom Haarlem-Amsterdam/Arsacal

In Heilo werd Versie 1.0 van de missaal-app gelanceerd. De app wordt later nog uitgebreid met vigiliemissen bij hoogfeesten, optionele lezingen bij heiligenvieringen, teksten voor de overledenen en eigen teksten voor de Vlaamse heiligen. Maar de app is nu al volledig bruikbaar.

Opgelet, het gaat hier om de Nederlandse vertaling en niet om de Vlaamse. Op het vlak van de lezingen zijn de verschillen miniem en kan de missaal-app ook in Vlaanderen zeker haar nut bewijzen, net als de app voor het getijdengebed (waar het overigens over een gemeenschappelijke vertaling gaat). Op het vlak van de gebeden daarentegen zijn de verschillen in de vertaling veel groter en is enige terughoudendheid wel gepast.   

De app met alle lezingen en gebeden voor de dagelijkse eucharistieviering is zowel voor Android als iOS gratis te downloaden.