Nieuw keuzevak voor artsen aan KU Leuven over spirituele zorg

Hoe reageer je als arts op patiënten die zingevingsvragen uiten of je machteloos doen voelen? Een nieuw keuzevak (ont)wapent artsen in spe.
23/09/2019 - 08:53

‘Spirituele zorgverlening in stressvolle levensomstandigheden’, een lange naam voor een keuzevak van 6 lestijden (in het totaal 18 uur), dat voortaan aangeboden wordt aan studenten geneeskunde in hun specialistische master.

Martijn Steegen, pastor in het UZ Leuven en medewerker aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, diende daartoe een vakvoorstel in op uitnodiging van de faculteit Geneeskunde. In het ziekenhuis organiseren we geregeld avondlezingen met sprekers uit allerlei disciplines over spirituele zorgverlening. We merkten dat er een behoefte leeft, ook bij artsen, om sterker in hun schoenen te staan. Waarom het niet meteen in de opleiding aanbieden?

In alle faculteiten van de KU Leuven wordt in de bachelor al het vak Religie, Zingeving en Levensbeschouwing gegeven. Daarin leren studenten om zinvragen niet uit de weg te gaan, aandacht te hebben voor de spiritualiteit van mensen vanuit integrale zorg, en ook voor de religieuze beleving.

Dit academiejaar komt daar dus nog het genoemde keuzevak bij, speciaal voor artsen in het laatste jaar geneeskunde. Elke les is opgebouwd rond een thema (dankbaarheid, slechtnieuwsgesprekken en hoop, vergeving, lijden en machteloosheid, levenseinde).

De samenkomsten beginnen telkens met een getuigenis van een arts specialist aan de hand van persoonlijke ervaringen.

De studenten brengen ook eigen casussen uit hun stage-ervaring binnen in het groepsgesprek dat daarop volgt.

Bedoeling is tijd en ruimte te scheppen om te reflecteren over wat moeilijk gaat in de zorg, schetst Martijn Steegen. Ook artsen kunnen machteloosheid ervaren als ze een patiënt niet kunnen helpen. Zij zijn vaak ook de eerste aan wie een patiënt zingevingsvragen stelt. De neiging van veel artsen is om dergelijke gesprekken uit de weg te gaan. Door hierover uit te wisselen en te reflecteren, staan ze sterker in hun schoenen en kunnen ze patiënten nabij blijven.

Het keuzevak gaat van start in het tweede semester en wordt gegeven door Martijn Steegen en Anne Vandenhoeck.