Opmerkelijk: aantal nieuwe priesters in Frankrijk stijgt met een kwart

Vooral het aartsbisdom Parijs en de traditionele Communauté Saint-Martin blijven priesterkandidaten aantrekken, elders overheerst de 'droogte'.
22/06/2024 - 21:17

In Frankrijk worden deze zomer 115 nieuwe priesters gewijd, een kwart meer dan in 2023. Dat gaat volledig in tegen de trend in Europa. Vorig jaar waren er bij onze zuiderburen maar 88 nieuwe priesters. In Frankrijk worden nieuwe priesters gewoonlijk gewijd de laatste of de voorlaatste zondag van juni.

Is er een verklaring?

Volgens de telling van de Franse bisschoppenconferentie gaat het om 73 diocesane priesters, 35 religieuzen of leden van priestergenootschappen, drie leden van apostolische instituten en vier priesters die gewijd worden in traditionalistische instituten.

Het eerste wat opvalt, is het geografische onevenwicht. Grote delen van landelijk Frankrijk staan ‘droog’. In het hele noorden zijn er maar drie wijdingen, in het volkrijke bisdom Rijsel geen enkele. In Bourgogne, de Rhône, Auvergne of het hele zuidwesten is de ‘oogst’ maar heel mager in vergelijkbaar met andere streken in Europa. Maar in de grootstad Parijs zijn er zestien wijdingen.


Jezuïeten

Het aartsbisdom Parijs — het gebied min of meer binnen de ring van de Franse hoofdstad — ontvangt alleen al zes nieuwe priesters. Dat is het zelfde aantal als het Zuid-Franse bisdom Fréjus-Toulon. Rome liet enkele jaren geleden het beleid van bisschop Dominique Rey onderzoeken omdat hij elders geweigerde seminaristen of leden van twijfelachtige bewegingen, vaak zonder verblijf in een seminarie, wijdde. De wijdingen werden er tijdelijk opgeschort en in november laatst werd bisschop François Touvet (nota bene een van de wijdingsheren van onze aartsbisschop Luc Terlinden) door de paus tot coadjutor in Fréjus-Toulon benoemd. Hij hervatte de wijdingen.

Voor religieuze orden en congregaties komen er dit jaar zes nieuwe jezuïetenpriesters bij, tegenover slechts één voor de Dominicanen en twee bij de norbertijnen. Ook dat is opvallend: in Frankrijk blijft de aloude Sociëteit van Jezus jonge mannen aantrekken.


Priesters in soutane

Het meest spectaculaire cijfer blijft de twintig nieuwe priesters in de nieuwe bewegingen. De Saint-Martin-gemeenschap is dit jaar opnieuw de grootste: in 2024 zullen er negen priesters bijkomen. Chemin-Neuf heeft er drie en de Emmanuel-gemeenschap twee.

Saint-Martin concentreert zich op meer traditionele aspecten van de liturgie, waarbij de priesters de soutane dragen en de mis vaak in het Latijn opdragen, met gregoriaans en met de rug naar het volk. Ze werken ondertussen in dertig bisdommen, meestal in parochies waar ze in kleine gemeenschappen van twee of drie wonen. Hun aantrek is groot bij jongeren die opgroeien in sterk identitaire middens.

‘Om een ​​roeping te laten ontstaan, hebben we voorbeelden nodig van plaatselijke priesters, die graag priester zijn en ten dienste staan ​​van de gelovigen’, zei Bertrand Lacombe, aartsbisschop van Auch, aan het dagblad La Croix. Na jaren die vooral gekenmerkt werden door de ernstige crisis van misbruik binnen de Kerk, wil het Franse episcopaat de essentiële rol van de priesters in het leven van de Kerk meer beklemtonen.