Opvallende ontdekking in Sint-Romboutskathedraal Mechelen [video]

Bij de herstelling van wapenborden kwamen fragmenten van oudere schilderijen tevoorschijn. Welke, dat wordt nog onderzocht.
09/11/2023 - 15:52

Tijdens werken in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen hebben restaurateurs een opvallende ontdekking gedaan. Bij de herstelling van de wapenborden van de ridders van de Orde van het Gulden Vlies, kwamen op vier van die borden fragmenten van een schilderij tevoorschijn. Onder de lijst werden gezichten zichtbaar. Kortom, de vier panelen werden geschilderd op een ouder kunstwerk.Verder onderzoek moet nu uitwijzen om welke werken het gaan en of de wapenborden nog meer geheimen in petto hebben. 

Het Museum Hof van Busleyden, het bekende stadsmuseum in Mechelen dat momenteel nog gesloten is, kondigt aan dat de panelen daar vanaf de lente 2024 tijdelijk te zien zullen zijn. Daarna keren zij terug naar hun oorspronkelijke plaats in de kathedraal.

Volgens Claire Toussat van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), hoofd van het restauratieteam, was de collectie van de wapenschilden op zich al uniek: niet enkel omwille van de ouderdom, maar ook omdat er zoveel panelen bewaard zijn gebleven. Bovendien zijn deze kunstwerken van een uitzonderlijke picturale kwaliteit.

(vervolg na de afbeelding)

Onder de lijsten van de wapenborden komen gezichten van een ouder schildeirj tevoorschijn.
Onder de lijsten van de wapenborden komen gezichten van een ouder schildeirj tevoorschijn. ©KIK / IRPA


De ridders van de Orde van het Gulden Vlies kwamen eind vijftiende eeuw samen in de Sint-Romboutskathedraal. Voor die gelegenheid werden deze panelen gemaakt. Ze werden destijds aan het hoogkoor van Sint-Rombouts opgehangen, zodat elke ridder zou weten waar hij moest zitten. Doorheen de eeuwen verhuisden ze naar een van de zijkapellen, waar ze nog hingen tot aan de start van de restauratie. 

De Orde van het Gulden Vlies werd op 10 januari 1430 door Filips de Goede, hertog van Bourgondië, opgericht ter gelegenheid van zijn huwelijk met Isabella van Portugal. De 23 leden van de ridderorde behoorden allen tot de hogere adel en waren afkomstig uit Valois, Vlaanderen en Bourgondië. Als teken van hun lidmaatschap mochten zij ook een ketting dragen om de hals. Filips de Goede gebruikte de orde om de banden met de adel aan te halen en zich van hun trouw te verzekeren, maar ook om het geloof te verdedigen.

Minder bekend is dat ook de graven van Egmont en Horne, die in 1568 werden geëxecuteerd, lid waren van de orde. 

Bekijk hieronder een video over het restauratieproject van de wapenborden