Oudste bekende Hebreeuwse Bijbel wordt tentoongesteld

De Hebreeuwse Bijbel bevat enkele passages in het Grieks en het Aramees én verkeert in een uitzonderlijke staat.
01/04/2023 - 11:00
De Codex Sassoon
De Codex Sassoon ©Sotheby's

Sinds donderdag wordt de Codex Sassoon, de oudste bekende bijna complete Hebreeuwse Bijbel, tentoongesteld in het Museum van het Joodse Volk, op de campus van de Universiteit van Tel Aviv. De codex is vernoemd naar de bekendste eigenaar, David Solomon Sassoon (overleden in 1942). Hij dateert uit de 10de eeuw na Christus en is mogelijks zelfs nog ouder.   

Het gebonden manuscript (codex) bevat de 24 boeken van de Hebreeuwse Bijbel of de Tenach, bestaande uit de boeken van de Thora (of Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel), Profeten (Neviim) en Ketuvim (andere geschriften). Van de hele Bijbel ontbreken slechts 12 bladzijden. De waarde wordt geschat op 30 à 50 miljoen dollar. De expo in Tel Aviv heeft plaats in het vooruitzicht van de veiling van de codex in mei, bij het veilinghuis Sotheby's in New York.

Bron: Le Figaro