Paus erkent wonder toegeschreven aan aartsbisschop Fulton Sheen

Dankzij de erkenning van een wonder dat aan hem wordt toegeschreven, is de Amerikaanse aartsbisschop Fulton Sheen op weg naar zijn zaligverklaring.
07/07/2019 - 16:43

Paus Franciscus heeft een wonder op voorspraak van de aartsbisschop Fulton Sheen (1895-1979) officieel erkend. Daardoor komt de destijds enorm populaire Amerikaanse radio- en tv-predikant in aanmerking voor een zaligverklaring. Het gaat om de medisch onverklaarbare genezing in 2010 van het ogenschijnlijk doodgeboren jongetje, James Fulton Engstrom, wiens ouders grote bewonderaars van mgr. Sheen zijn. Het mirakel deed zich voor in Goodfield in het Amerikaanse bisdom Peoria (Ilinois), het bisdom waar mgr. Sheen vandaan kwam.

Fulton John Sheen, geboren in 1895, werd in 1919 tot priester priester van het bisdom Peoria gewijd. In 1951 werd hij benoemd tot hulpbisschop van New York en in 1966 tot diocesaan bisschop van Rochester (New York). Als een van de eerste katholieke bisschoppen maakte hij dankbaar gebruik van de enorme mogelijkheden die eerst radio en daarna televisie boden op het vlak van verkondiging. Zijn homilieën werden druk beluisterd en bekeken en dat bezorgde hem een enorme populariteit. Toen bisschop Sheen in 1969 op emeritaat ging, werd hij omwille van zijn grote verdiensten door paus Paulus VI benoemd tot titulair aartsbisschop van Neoportus (Latijn voor New Port, Wales). Hij overleed in 1979, op zijn 84ste.

Bartholomeüs van Braga

Paus Franciscus heeft de cultus voor de Zalige Bartholomeüs van Braga (1514-1590) uitgebreid naar de universele Kerk en hem ingeschreven in de cataloog van de heiligen. Dat heeft het Vaticaan gisteren zaterdag bekendgemaakt. De Portugese dominicaan Bartolomeu Fernandes dos Mártires was aartsbisschop van Braga. Hij nam deel aan het Concilie van Trente. Als kerkhervormer ging hij in Portugal doortastend te werk. Hij schreef een catechismus en stichtte tal van hospitalen. In 2001 werd Bartholomeus door paus Joannes Paulus II zalig verklaard. Op 5 juli 2019 verklaarde paus Franciscus hem heilig door middel van een zogeheten canonizatio aequipollens, dat betekent dat de verering voor een zalige zonder nieuw kerkrechtelijk proces naar een hogere niveau wordt opgeschroefd.

Op 5 juli erkende de paus ook de heldhaftige deugdzaamheid van zeven dienaren Gods, die daarmee de status van eerbiedwaardige hebben gekregen.

Bron: VaticanNews/kro-ncrv.nl/katholieknieuws