Paus Franciscus: ‘Priesters zijn niet bedoeld om alleen door het leven te gaan’

Veel priesters ervaren eenzaamheid. 'Ze moeten ergens kunnen thuiskomen', zei de paus aan leden van het Dicasterie voor de Clerus.
07/06/2024 - 21:21
Een studente volgt de deken van Kortrijk een hele dag in zijn doen en laten. © Hermien Pattyn

Een opmerkelijke uitspraak van paus Franciscus tot de deelnemers aan de plenaire vergadering van het Dicasterium voor de Clerus: ‘Priesters zijn niet bedoeld om alleen door het leven te gaan.’ Niet dat hij daarmee een opening maakte voor het gehuwde priesterschap. De paus bedoelde veeleer dat priesters moeten kunnen ‘thuiskomen’ in broederlijke banden met andere mensen. ‘Het weven van een sterk netwerk van broederlijke relaties is een prioritaire taak van voortdurende vorming.’

Leerling blijven

Die vorming was een van de drie focuspunten van zijn redevoering tot het dicasterie. In een veranderende wereld zoals de onze, hebben priesters nood aan permanente vorming, vindt de paus. ‘We zijn geroepen om te consolideren, te versterken en te ontwikkelen wat we in het seminarie hebben geleerd’, klonk het, ‘als onderdeel van een pad dat ons helpt volwassen te worden, spiritueel te groeien, geschikte talen voor evangelisatie te vinden en dieper in te gaan op wat we nodig hebben om de nieuwe kwesties van onze tijd adequaat aan te pakken.’

De paus begon echter met zijn dankbaarheid te uiten voor het werk van zoveel priesters die het beste van zichzelf geven: ‘Ik heb vaak gewaarschuwd tegen de risico's van klerikalisme en spirituele wereldsheid, maar ik ben me er terdege van bewust dat de overgrote meerderheid van de priesters zich met grote vrijgevigheid en geloof wijden aan het welzijn van het heilige Volk van God, de last dragend van vele arbeid en soms geconfronteerd met uitdagende pastorale en spirituele moeilijkheden.’

Fundamentele roeping tot leerlingschap

Met betrekking tot de afname van het aantal roepingen zei de paus dat die niet losstaat van de crisis in de roepingen tot het huwelijk. Daarom verbreedde hij in zijn recente boodschappen voor de Wereldgebedsdag de focus naar alle christelijke roepingen, in het bijzonder de ‘fundamentele roeping van het leerlingschap’, die alle gedoopten verbindt. ‘Ik nodig u uit om deze realiteit nieuw leven in te blazen met methoden die passen bij deze tijd.’

Permanent diaconaat meer ontdekken

Het derde thema van de vergadering was het permanente diaconaat, waarvan de ‘specifieke identiteit’ meer ontdekt moet worden, met speciale aandacht voor ‘de diaconie van naastenliefde en dienst aan de armen’.

Het begeleiden van deze reflecties en ontwikkelingen vindt de paus ‘een zeer belangrijke taak van het dicasterie’. De paus sloot zijn toespraak af met een uitnodiging aan de deelnemers om zich in te zetten ‘opdat het Volk van God herders zou hebben volgens het hart van Christus’, vergezeld van Maria, ‘het model van elke roeping’.

Bron: Vatican News