Spanje: kerkleiding wil zaligverklaring van koningin Isabella

Het bewind van Isabella I van Castilië betekende het begin van de Gouden Eeuw in Spanje.
20/01/2023 - 15:05

Aartsbisschop Luis Argüello García van Valladolid heeft van de week het proces voor de zaligverklaring van koningin Isabella I van Castilië (1451-1504), bijgenaamd de Katholieke (Isabel la Católica), opnieuw gelanceerd. Hij vroeg om zowel de belangstelling voor haar zaligverklaring als de devotie tot de katholieke koningin zowel in de Spaanse als de Latijns-Amerikaanse bisdommen te promoten en te verspreiden. Hij benadrukte daarbij hoe belangrijk het is om die herinnering levendig te houden uitgerekend in een periode waarin sommigen proberen om de geschiedenis te herschrijven. Promotor José María Conde onthulde dat er inmiddels in de VS een melding binnengekomen is van een mirakel dat aan de voorspraak van de Spaanse koningin wordt toegeschrevenin, die weliswaar nog nader moet worden onderzocht en dat mogelijkerwijs de weg vrij zou kunnen maken voor een snelle zaligverklaring. Op 25 februari 2023 wordt een monument ingewijd voor Isabella I van Castilië in Segovia.

Isabella I van Castilië was van 1474 tot 1504  koningin van Castilië en León. Met haar echtgenoot koning Ferdinand van Aragón legde zij de basis voor de Spaanse eenmaking. Zij zorgden voor vrede en welstand en voltooiden met de Val van Granada in 1492 de reconquista,  de chris­te­lij­ke her­ove­ring van het Ibe­rische Schier­ei­land op de Moren. Met de aanstelling van de dominicaan Tomás de Torquemada introduceerden ze ook de inquisitie, aanvankelijk nog als een instrument voor de eenheid. Isabella dankt haar bekendheid ook aan het feit dat zij haar akkoord gaf aan Christoffel Columbus voor zijn expeditie naar India. Zij overleed in 1504 in Medina del Campo nabij Valladolid. Overeenkomstig haar testament werd zij daarna begraven in het Sint-Franciscusklooster op het terrein van het Alhambra in Granada.  

Bron: Zenit