Vaticaan: ‘Katholiek geloof en vrijmetselarij zijn onverenigbaar'

Het blijft katholieken nog steeds verboden zich bij de vrijmetselarij aan te sluiten.
16/11/2023 - 14:08
Congregatie voor de Geloofsleer
Congregatie voor de Geloofsleer ©Vatican Media

Het Dicasterie voor de Geloofsleer heeft op een pastorale vraag van een Filipijnse bisschop bevestigd dat ‘actief lidmaatschap van de vrijmetselarij door een lid van de gelovigen verboden is vanwege de onverenigbaarheid tussen de katholieke doctrine en de vrijmetselarij.’ Daarmee wordt het standpunt van november 1983 herhaald van de toenmalige Duitse prefect van de Geloofsleer en latere paus Benedictus XVI, ook al had kardinaal Ravasi in 2016 nog opgeroepen tot een ‘actieve dialoog met de vrijmetselarij’.

In de verklaring van Ratzinger die toen aan de vooravond van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Kerkelijk Recht werd gepubliceerd, stond toen dat katholieken die zijn ingeschreven in vrijmetselaarsloges ‘in een staat van ernstige zonde verkeren’.

Onder Ratzinger werd in het nieuwe kerkelijke wetboek (Codex Iuris Canonici) wel de expliciete veroordeling van de Vrijmetselarij en excommunicatie voor haar aangeslotenen geschrapt. De voorbije decennia nodigden diverse loges ook verschillende kardinalen (onder wie Danneels en de legendarische Italiaanse kardinaal en Bijbelkenner Martini) uit om met elkaar in gesprek te gaan op basis van de gedeelde waarden, ook al komen die in de samenleving vaak in de verdrukking. 

Waarnemers interpreteren de recente verduidelijking tegen die achtergrond als een stap terug voor de dialoog tussen Kerk en de Vrijmetselarij. Het dicasterie stelt de Filippijnse bisschoppen nog voor om in alle parochies een volkscatechese te houden over de redenen van de onverenigbaarheid tussen het katholieke geloof en de vrijmetselarij. 

Bron: Vaticannews.va