Vaticaan publiceert nieuw Directorium voor de Catechese

De digitale cultuur en mondialisering plaatsen de katholieke Kerk voor grote uitdagingen op het vlak van de geloofsverkondiging en -overdracht.
25/06/2020 - 16:45

De Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie heeft in Rome een nieuw Directorium voor de Catechese voorgesteld. Daarmee worden de pastorale aanbevelingen van de Heilige Stoel over de overdracht van het geloof, 23 jaar na de publicatie van de vorige editie (1997) en 49 jaar na het eerste directorium, geactualiseerd. De publicatie sluit aan bij de Bisschoppensynode over de Nieuwe Evangelisatie en Geloofsoverdracht van 2012 en legt in vergelijking met de vorige twee edities sterk de nadruk op de synodale dimensie van het geloof.

Het directorium is voorlopig alleen in het Italiaans beschikbaar en is voornamelijk gericht aan bisschoppen, de eerste catechisten onder het volk van God. Weldra verschijnen vertalingen in het Spaans, het Portugees, het Engels, het Frans en het Pools.

Aartsbisschop Rino Fisichella
Aartsbisschop Rino Fisichella ©Philippe Keulemans

In het 223 pagina’s tellende directorium worden onder meer de visies over de doodstraf, misbruik, digitale uitdagingen,  globalisering, gendertheorie en ecologie geactualiseerd. Er is ook opmerkelijk veel aandacht voor de begeleiding van migranten en het gevaar van religieus analfabetisme. De katholieke Kerk moet nieuwe talen zoeken om het geloof te communiceren, onderstreepte aartsbisschop Salvatore Fisichella, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, bij de voorstelling in Rome. Het directorium vestigt de aandacht op het belang van menselijke engagement in de wereld en van het christelijke getuigenis op de werkplek. Het wil ook een handleiding zijn voor gelovigen om zuurdeeg van verzoening te zijn in conflictsituaties en hen stimuleren om zich in te zetten voor de verdediging van de rechten van de zwaksten.

Mgr. Fisichella bij de voorstelling van het nieuw directorium
Mgr. Fisichella bij de voorstelling van het nieuw directorium ©Vatican Media

In zijn voorwoord schrijft mgr. Fisichella dat de katholieke Kerk zich niet kan onttrekken aan een historische dynamiek die zich in de samenleving voltrekt. Hij verwijst onder meer naar fenomenen als de digitale cultuur of de globalisering van cultuur. Volgens hem is het een van de taken van de catechese om gelovigen bewust te maken dat de ecologische inzet integraal onderdeel is van het christelijke leven. Het beluisteren van de roep van de aarde is nauw verbonden met de roep van de armen. Catechese moet ook onderwijzen in evangelische armoede en een nuchtere levensstijl en zij moet fundamentele attitudes onder de gelovigen aanmoedigen, zoals respect voor de waardigheid van de persoon, ondersteuning voor zijn groei, bevordering van een cultuur van broederlijkheid en de afwijzing van situaties van ellende en onrecht.

Bron: SIR