Vertaling werkdocument voor bisschoppensynode online

De Nederlandstalige vertaling van het Instrumentum laboris (werkdocument) voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ staat online.
10/08/2023 - 12:04
Voorstelling van het werkdocument in Rome
Voorstelling van het werkdocument in Rome ©Vatican Media

De Nederlandstalige vertaling van het eerste deel van het Instrumentum laboris (werkdocument) voor de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode in oktober 2023 is beschikbaar. Het document werd opgesteld op basis van de reacties van de raadplegingen tijdens de lokale en later ook de continentale voorbereiding van de bijeenkomst. Het zal de leidraad vormen voor de besprekingen tijdens de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De in het Nederlands gepubliceerde tekst geeft enkele basiskenmerken van synodaliteit weer en is niet enkel relevant voor de deelnemers aan de Synode, maar voor alle gelovigen.

Op 10 oktober 2021 zette paus Franciscus een proces op gang om te bepalen welke stappen genomen moeten worden om te groeien als een synodale Kerk. Het Instrumentum laboris is bedoeld als een hulpmiddel voor onderscheiding tijdens de Algemene Vergadering, terwijl het tegelijkertijd dient als een middel ter voorbereiding van de deelnemers van de bijeenkomst.

Via deze link is het Instrumentum laboris te downloaden.