VN: Nicaragua respecteert mensenrechten niet

Recente arrestaties van religieuzen en de veroordeling van een bisschop bevestigen de grootschalige mensenrechtenschendingen door het bewind.
07/03/2023 - 13:38
VN-Commissariaat voor de Mensenrechten in Genève
VN-Commissariaat voor de Mensenrechten in Genève ©Jean-Marc Ferré /U.N.

Een rapport van onafhankelijke experts in opdracht van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties bevestigt dat het regime van Daniel Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo zich op grote schaal schuldig maakt aan buitengerechtelijke executies, illegale arrestaties, foltering en onmenselijke en vernederende behandelingen, de beknotting van de vrije meningsuiting en het recht op vereniging, godsdienstvrijheid en vrijheid van eredienst. Almaar vaker is er sprake van het willekeurige ontnemen van de nationaliteit en het recht om in het land te verblijven of er deel te nemen aan het openbare leven.

Het VN-document roept de internationale gemeenschap op om sancties op te leggen en juridische stappen te ondernemen tegen de regering en de daders. 

Deze mensenrechtenschendingen zijn geen op zichzelf staand fenomeen zijn. Ze zijn het product van de opzettelijke ontmanteling van democratische instellingen en de vernietiging van de burgerlijke en democratische ruimte. Op deze manier streeft de overheid ernaar om een kader uit te bouwen voor de systematische onderdrukking van de uitoefening van fundamentele vrijheden en de vervolging van de oppositie, zegt Jan-Michael Simon, de voorzitter van de groep, op een persconferentie in Genève. Deze schendingen en misbruiken gebeuren op grote schaal en systematisch, inclusief misdaden tegen de menselijkheid zoals moord, opsluiting, marteling, seksueel geweld, deportatie en politiek gemotiveerde vervolging. Daardoor leeft de bevolking in angst. 

Als gevolg van dat beleid zijn duizenden mensenrechtenverdedigers, ngo-medewerkers, activisten, journalisten, studentenleiders, kerkverantwoordelijken, kunstenaars en alle belangrijke politieke tegenstanders gedwongen het land te verlaten. Wat de katholieke Kerk betreft merkt het rapport op dat haar kritische stem wordt gecriminaliseerd. Bovendien gaat de situatie almaar sterker erop achteruit. Daarom roepen wij de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen. 

Bron: Alfa&Omega/Avvenire