Zorgpastores kennen hun ‘Prijs van de Spirituele Zorg’ toe

Professor Jessie Dezutter en MagaZijn zijn de winnaars van de Prijs Spirituele Zorg 2023.
23/11/2023 - 10:55
Johan Van der Vloet en Ilse Cornu van MagaZijn en professor Jessie Dezutter .
Johan Van der Vloet en Ilse Cornu van MagaZijn en professor Jessie Dezutter . ©Prijs van de Spirituele Zorg

In de Clemenspoort in Gent werd maandag de jaarlijkse ‘Prijs van de Spirituele Zorg’ van de Beroepsvereniging voor Zorgpastores uitgereikt. De winnaars van dit jaar zijn professor Jessie Dezutter samen met Ilse Cornu en Johan Van der Vloet, oprichters van MagaZijn.


Ouderen 

Jessie Dezutter (www.jessiedezutter.be) is professor aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar thema’s zoals betekenis en zin in het leven van ouderen, levensmoeheid en existentieel lijden. Die thema’s onderzoekt ze door ouderen, vooral in woonzorgcentra, aan het woord te laten. 

De Beroepsvereniging verwoordt haar bijdrage als volgt: ‘Jessie Dezutter helpt het taboe over existentiële/spirituele vragen weg te werken door gedegen interdisciplinair onderzoek. Daarbij heeft ze bijzondere aandacht voor zinvragen bij ouderen.’

Lindsy Desmet, ondervoorzitter van de Beroepsvereniging, voegde er tijdens de prijsuitreiking aan toe: ‘Jessie geeft als onderzoeker een stem aan ouderen door ze te laten participeren in wetenschappelijk onderzoek. Dat is zéér waardevol.’


MagaZijn

Ilse Cornu en Johan Van der Vloet kregen erkenning als bezielers van MagaZijn: ‘Een open doos vol verhalen en ideeën over zingeving.’ Ze bieden een online platform aan waar inspiratie rond zingeving gedeeld wordt in de vorm van interviews, blogs, nieuws en spiritfood. 

Ilse Cornu is theoloog en ethicus en gastprofessor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven. Ze start binnenkort als doctoraatsonderzoeker bij het Centrum Biomedische Ethiek en Recht aan de KU Leuven. Johan Van der Vloet is diaken, doctor in de theologie, hoofdredacteur van Tertio en klinisch psycholoog. 

‘Met MagaZijn onderbouwen ze mee het bredere spirituele veld. Hun zinvinding zette al vele mensen op weg om spiritualiteit ruimer te bekijken’, aldus de Beroepsvereniging.

Lindsy Desmet: ‘MagaZijn zet in op ‘zin delen’. En misschien is dat wel een belangrijke boodschap voor ons als pastores. We gaan niet enkel op zoek naar zin bij patiënten en bewoners, we zijn zelf ook delers van zin.’ 

Het MagaZijn-platvorm is te raadplegen via www.magazijn.community.