Zwitserse theoloog en kerkcriticus Hans Küng overleden

De Congregatie voor de Geloofsleer ontnam hem 40 jaar geleden zijn leerbevoegdheid, na zijn fundamentele kritiek op de pauselijke onfeilbaarheid.
07/04/2021 - 11:12

De wereldvermaarde Zwitserse katholieke theoloog Hans Küng is vandaag op 93-jarige leeftijd in de Duitse stad Tübingen overleden. Hij was een van de belangrijkste Duitstalige theologen en critici van de rooms-katholieke Kerk. Küng verloor in 1979 zijn leerbevoegdheid om als theoloog aan katholieke universiteiten te doceren wegens zijn kritiek op het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid. Het belette hem niet om de machtige positie van de paus binnen het kerkelijke instituut systematisch aan te vallen. De katholieke Kerk onder de Poolse paus Joannes Paulus II omschreef hij zonder meer als een dictatuur. En hij ontpopte zich tot een fel pleitbezorger van de afschaffing van het verplichte priestercelibaat, de toelating van vrouwen tot het diaconaat en het priesterschap en drong aan op meer inspraak van leken in het beleid van de katholieke Kerk. 

Met zijn boeken had Hans Küng een grote impact op generaties theologen. Later verschoof zijn aandacht in zijn boeken en lezingen naar de dialoog tussen de wereldreligies, die hij met de oprichting van de Global Ethic Foundation ook daadwerkelijk hoopte te promoveren. De voorbije jaren trok hij zich terug uit het publieke leven, ook al omdat hij gebukt ging onder de ziekte van Parkinson. Een van zijn fameuze uitspraken is dat de katholieke Kerk 'ziek is. Misschien wel terminaal ziek omwille van het tekort aan priesters en het dalende aantal leden'.

 

Hans Küng
Hans Küng ©Ten Have

Hans Küng, een van de bekendste theologen ter wereld, werd in 1960 professor in Tübingen, waar hij tot aan zijn dood is blijven wonen.

Professor Küng, een geestesverwant van de Vlaamse dominicaan Edward Schillebeeckx, werd op 19 maart 1928 in Sursee, het Zwitserse kanton Luzern, geboren. Nauwelijks 20 jaar trok hij naar de Gregoriaanse Universiteit in Rome om er filosofie en theologie te studeren. Later vervolmaakte hij zijn studies theologie aan de Sorbonne en het Institut Catholique in Parijs. Daar promoveerde hij met een doctoraat over Karl Barth.

In  1962 benoemde paus Johannes XXIII hem samen met Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI) als peritus (theologisch deskundige) van het Tweede Vaticaanse Concilie. In 1963 werd hij hoogleraar dogmatiek en oecumenische theologie aan de Universiteit van Tübingen. Daar is hij vandaag dinsdag in zijn woning overleden, zegt woordvoerder Nadja Dornis van de Global Ethic Foundation. Volgens de directeur van de stichting, Eberhard Stilz, verliest de wereld met zijn dood een charismatische en visionaire voorvechter van een rechtvaardigere en vreedzamere wereld. In een van zijn laatste interviews vertelde Küng dat hij altijd ernaar gestreefd heeft om een loyale katholieke theoloog te zijn en zelfs nooit heeft overwogen om naar een andere christelijke kerk over te stappen. In 2005 had hij nog een lang en intens gesprek met paus Benedictus XVI, vlak nadat die tot paus was verkozen.