Bisschoppen reageren op vragen van medewerkers na ‘Godvergeten’

Wat doet de Kerk om misbruik aan te pakken? Ook bij pastores, godsdienstleerkrachten en andere medewerkers rezen daarover heel wat vragen.
30/11/2023 - 12:21

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar informatie en transparante communicatie ging vanmiddag een mail naar alle medewerkers en vrijgestelden in de bisdommen. De bedoeling is dat de inhoud daarvan (een inleidende nota en een overzichtsdocument) ook de brede geloofsgemeenschap bereikt en al wie op de hoogte wil zijn van de belangrijkste acties en initiatieven die in de Kerk werden genomen vanaf de eerste meldpunten in 1997 tot het meest recente jaarrapport van september 2023.

‘Dat nooit meer’

In de inleidende nota wordt de ‘mokerslag’ die de documentaire Godvergeten was, aangehaald met ‘de moedige getuigenissen van de slachtoffers’, de erkenning van ‘het verwoestende karakter van misbruik’, het ‘wegkijken van velen in het verleden’ en de zorg om de goede naam, meer dan om de slachtoffers.

Dan wordt de evolutie geschetst in de kerkelijke aanpak van misbruik: ‘In de context van de Dutroux-crisis gingen ook in de Kerk de ogen voor het eerst open. Maar vooral sinds de Commissie Adriaenssens in 2010 werd de omvang en de aard van het misbruik echt duidelijk en werd het roer omgegooid. De aanbevelingen van de bijzondere parlementaire commissie over misbruik in pastorale relaties in 2010 hielpen mee om een kader te creëren voor erkenning, herstel en preventie. Dat nooit meer werd de leidraad.’ Deze evolutie wordt in 15 punten uit de doeken gedaan in het meegestuurde overzicht van 8 bladzijden. 

‘Hiermee willen we allereerst informeren’, zo besluit de inleidende nota. ‘Nog belangrijker natuurlijk is dat we er verder alles aan blijven doen opdat misbruik in een pastorale relatie geen enkele kans meer zou krijgen. En vooral: laat ons met alles wat in ons bereik ligt slachtoffers van misbruik alsook hun naasten bijstaan. ‘Dat nooit meer’ moet voor altijd de leidraad zijn.’

Momenteel lopen zowel op federaal als op Vlaams niveau parlementaire commissies over misbruik in de Kerk en daarbuiten. Daaruit zullen ongetwijfeld aanbevelingen volgen, die op hun beurt tot bijkomende acties en initiatieven in de Kerk zullen leiden. Het is nu nog te vroeg om daarover al iets te kunnen zeggen.

Ontdek het overzichtsdocument Wat doet de Kerk voor slachtoffers misbruik (1997-2023)? (pdf).