Charter van goed kerkelijk beheer - Herwerkte uitgave 2022

Het vernieuwde charter is bestemd voor al wie beroepshalve of als vrijwilliger verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van kerkelijke goederen.
08/09/2022 - 11:17

Met de herziene uitgave van dit charter leggen de bisschoppen van ons land een aantal principes van goed kerkelijk beheer als richtlijn voor aan al wie in de Kerk verantwoordelijkheid draagt voor het materiële en financiële beheer. Het is opgesteld in een geest van dienstbaarheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Kerk. De principes zijn van toepassing op elk beheer van goederen, wie ook eigenaar ervan is. De bisschoppen vragen aan al wie in de Kerk bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt om deze principes even gewetensvol als nauwgezet na te komen.

Goede huisvader

Met dit charter willen de bisschoppen ertoe bijdragen dat al wie belast is met het beheer van kerkelijke goederen die taak kan vervullen met de zorgvuldigheid van een goede huisvader en tot welzijn van de kerkgemeenschap. Ze vragen aan alle kerkelijke medewerkers in ons land om de bovengenoemde richtlijnen van goed kerkelijk beheer in de praktijk te brengen.

De bisschoppenconferentie heeft deze aangepaste versie van het charter, die een eerdere versie uit 2017 vervangt, goedgekeurd en bekrachtigd op 9 juni 2022. Om de vijf jaar zullen de bisschoppen dit charter evalueren en waar nodig aanpassen of aanvullen.

Praktische info

  • Uitgeverij Licap-Halewijn nv, Guimardstraat 1 in 1040 Brussel
  • ISBN: 978-94-6196-250-8
  • D/2022/0279/008
  • De verkoopprijs bedraagt € 3,70 per exemplaar (btw 6 % inbegrepen). 

Download het charter (in pdf).