Ierse Kerk lanceert roepingenjaar

Een kwart van alle priesters in Ierland gaat de komende 15 jaar met pensioen.
20/03/2023 - 15:53
Ierland blijft een katholiek land
Ierland blijft een katholiek land ©Philippe Keulemans

De katholieke Kerk in Ierland werd het voorbije decennium geconfronteerd met een sterke daling van het aantal priesterroepingen en was zelfs gedwongen enkele seminaries te sluiten. Maar volgens de Ierse bisschoppen is het duidelijk dat een kerkgemeenschap zonder voorgangers ondenkbaar is. Daarom wordt op 30 april in de 26 bisdommen – onder de slogan: Neem het risico voor Christus - een jaar gelanceerd om jonge mannen enthousiast te maken voor het diocesane priesterschap. Het interdiocesane initiatief loopt tot april 2024 en het valt samen met de 60ste verjaardag van de lancering van de Wereldgebedsdag voor Roepingen door paus Paulus VI in 1963. 

Dramatische daling

De Ierse vereniging van katholieke priesters Association of Catholic Priests (ACP) had in november 2022 al aan de alarmbel getrokken met de publicatie van haar studie over priesters in Ierland met daarin een prognose voor de komende jaren. De studie maakte duidelijk dat 547 van de 2.100 priesters die in Ierland actief zijn, tussen de 61 en 75 jaar oud zijn. Bijna 300 priesters, 15 procent van de actieve priesters, is 75 jaar of ouder. Slechts 52 priesters - minder dan 2,5 procent van de actieve priesters - is jonger dan 40. Aan het seminarie van Saint Patrick’s College studeren momenteel slechts 47 seminaristen, terwijl er in 1984 nog 171 priesterwijdingen waren in Ierland. 

Volgens de ACP worden vele jongeren afgeschrikt door de onthullingen over seksueel misbruik door geestelijken, die de Ierse katholieke Kerk zwaar op haar grondvesten heeft laten daveren. Een deel van het gebrek aan priesters wordt momenteel opgevangen door het seminarie van het Neocatechumenaat in Ierland, waar momenteel ook priesters uit Kroatië, Italië, Malta, Polen, Spanje en de VS studeren. Enkele Ierse bisdommen hebben priesters uit Afrika en Azië gerekruteerd en in het spoor van de Poolse migranten kwamen ook Poolse priesters mee naar Ierland. In  Dublin alleen al zijn momenteel 8 Poolse priesters actief. Volgens aartsbisschop Francis Duffy van Tuam spelen ook leken een almaar actievere rol in de parochies. Maar dat alles neemt de nood aan nieuwe priesterroepingen niet weg om de toekomst van het parochieleven te garanderen. 

Grote waardering

De Ierse bisschoppen benadrukken dat de maatschappelijk waardering voor priesters – die ook een belangrijke rol spelen in het maatschappelijke netwerk en de zorg voor gemeenschappen en de meest kwetsbaren – nog altijd erg groot is, ook al proberen sommigen de katholieke Kerk een kwalijke stempel op te drukken en haar maatschappelijk monddood te maken. De Ierse kerkleiders willen die goede wil gebruiken als aanknopingspunt om jongeren opnieuw warm te maken voor het priesterschap.  

Bron: CCI/ OSV News