Onderzoekscommissie misbruik doet 137 aanbevelingen

In haar eindrapport stelt de commissie onder andere de aanstelling van een speciale commissaris en de oprichting van een expertisecentrum voor.
08/05/2024 - 12:19

De parlementaire onderzoekscommissie naar seksueel misbruik binnen en buiten de Kerk, die werd opgericht na de spraakmakende televisiedocumentaire Godvergeten, keurde vandaag haar rapport met aanbevelingen goed. De opvallendste van de 137 aanbevelingen van de commissie is dat er een commissaris moet komen voor Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Geweld op minderjarigen en kwetsbare personen. De commissie pleit ook voor een nieuw expertisecentrum, een betere vergoeding voor erkende slachtoffers en de oprichting van een herstelfonds. De commissie wil ook dat er een nieuw systeem wordt uitgewerkt om schadevergoedingen aan slachtoffers uit te keren.

De huidige arbitragecommissie, die opgericht werd in 2011 na de eerste parlementaire commissie over misbruik, moet volgens de commissie vervangen worden door een nieuwe. De commissie vindt ook dat er een sterkere focus nodig is op de zorg voor de slachtoffers. Zo zou er een chatlijn moeten komen die 24 uur op 24 bereikbaar is en zou er permanentie moeten komen van advocaten die gespecialiseerd zijn in seksueel misbruik. De commissie vraagt ook dat 18 november een officiële herdenkingsdag zou worden voor alle slachtoffers van seksueel geweld.

Dossier in bezit van overste

De aanbevelingen liggen in de lijn van de debatten en de getuigenissen in de commissie, die geleid werd door Sophie De Wit (N-VA) (foto). De aanbevelingen aan het adres van de Kerk zijn dat ook: de kerkelijke autoriteiten wordt gevraagd te garanderen dat na een overplaatsing of een verhuis het  dossier van de dader steeds in het bezit is van de overste in het land waar hij zich op dat ogenblik bevindt. Dit komt voort uit enkele zaken met religieuzen die ter sprake kwamen.

Door tijdsgebrek heeft de onderzoekscommissie zich niet meer kunnen buigen over het rapport van de Hoge Raad voor de Justitie over Operatie Kelk waarin sprake van meerdere ‘disfuncties’ tijdens dat onderzoek. De onderzoekscommissie pleit dan ook meteen voor de oprichting van een nieuwe onderzoekscommissie die zich verder over Operatie Kelk moet buigen. Normaal gezien wordt het rapport vandaag in de plenaire vergadering gestemd.

Bisschoppen tevreden met neutraal meldpunt

De Belgische bisschoppen danken de onderzoekscommissie dat ze vele slachtoffers alsook vertegenwoordigers van de opvangpunten, Dignity en experten heeft beluisterd.  De onderzoekscommissie heeft ook vastgesteld dat de betrokken kerkelijke overheden de in 2011 door de bijzondere commissie geformuleerde aanbevelingen ter harte hebben genomen. De vaststelling dat vele van de aanbevelingen van 2011 wel uitgevoerd werden en dat er dus een onmiskenbare vooruitgang is in de strijd tegen seksueel geweld betekent voor de onderzoekscommissie allerminst dat het werk erop zit.

De bisschoppen zijn tevreden dat de onderzoekscommissie oproept tot één centraal en neutraal meldpunt en de mogelijkheid van arbitrage voor verjaarde feiten van alle slachtoffers van seksueel misbruik via een expertencentrum onder leiding van een interfederaal commissaris. Het maakt duidelijk dat Kerk en Kamer in 2012 een pioniersrol hebben gespeeld in het zoeken naar erkenning bij verjaarde feiten. Zoals de bisschoppen zelf eerder voorstelden, beveelt de commissie aan om professionele therapeutische ondersteuning van alle slachtoffers van seksueel misbruik verder uit te bouwen en financieel toegankelijker te maken. Ze zullen er transparant aan meewerken.

Volgens de verklaring van de bisschoppen wekt de commissie spijtig genoeg de indruk dat de Kerk destijds louter heeft gehandeld onder druk van de vorige commissie (2010-2011) en lijkt daarmee te vergeten dat de Commissie Halsberghe, nadien Adriaenssens, tot stand kwam vóór die commissie, op initiatief van de Kerk.

Lees hier de volledige verklaring van de Belgische bisschoppen (pdf)