Paus zegent pallium van nieuwe aartsbisschop Luc Terlinden

De Belgische aartsbisschop elect ontving samen met 31 andere nieuwe aartsbisschoppen het pallium tijdens een viering in de Sint-Pietersbasiliek.
29/06/2023 - 16:21

Paus Franciscus heeft vanmorgen in de Sint-Pietersbasiliek in Rome de pallia gezegend voor de aartsbisschoppen die het afgelopen jaar door hem werden benoemd. Zoals de traditie dat wil, werden de pallia bij de aanvang van de viering ter gelegenheid van het hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus gezegend. Voorafgaand legden de nieuwe metropolieten de eed van gehoorzaamheid en trouw af. 

Ook de nieuwe aartsbisschop elect van Mechelen-Brussel Luc Terlinden ontving in Rome het pallium. Zoals dat sinds 2015 gebruikelijk is, wordt hem dat pas later - in zijn geval tijdens zijn bisschopswijding - officieel door de apostolische nuntius in ons land opgelegd.

Naast Luc Terlinden waren vandaag onder meer ook de nieuwe aartsbisschoppen van Rijsel en Toronto en de opvolger van kardinaal Maradiaga in Honduras tijdens de viering aanwezig. Franciscus zegende pallia van in totaal 32 bisschoppen die aan het hoofd staan van een kerkprovincie.

De viering in de Sint-Pietersbasiliek werd ook bijgewoond door een delegatie van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel.

(vervolg onder de foto)

De aartsbisschop elect Terlinden met de rector van het Belgisch college, Mgr. Dirk Smet
De aartsbisschop elect Terlinden met de rector van het Belgisch college, Mgr. Dirk Smet ©ce belgica

Pallium

Een pallium is een wollen schouderband, die geldt als symbool van herderlijk gezag van patriarchen en aartsbisschoppen. Het symboliseert de pauselijke macht én de verknochtheid van de kerkprovincies aan de Heilige Stoel. Het bestaat uit een witwollen band, versierd met zwarte kruisjes, die om de schouders wordt gedragen.

Traditioneel legde de paus op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus het pallium op aan alle aartsbisschoppen-metropolieten (een aartsbisschop die aan het hoofd staat van een kerkprovincie) en patriarchen die hij het afgelopen jaar in die functie had benoemd. Maar sinds 2015 worden die pallia enkel nog door de paus gezegend. 

(vervolg onder de foto)

De viering van vanmorgen in Rome
De viering van vanmorgen in Rome ©Vatican Media


Oproep tot een nederige, extraverte en verkondigende Kerk

In zijn homilie drukte paus Franciscus de nieuwe aartsbisschoppen-metropolieten op het hart om Jezus na te volgen, om het evangelie te verkondigen en om de harten van de mensen te openen voor de aanwezigheid van God. Hij riep ook op tot een nederige, maar tegelijkertijd ook extraverte kerk: Het is goed om te groeien als een nederige Kerk die de zoektocht naar de Heer nooit als iets vanzelfsprekends beschouwt. Het is mooi als we een Kerk worden die tegelijkertijd extravert is, die haar vreugde niet vindt in de dingen van de wereld, maar in de verkondiging van het evangelie aan de wereld.

Franciscus drukte de nieuwe aartsbisschoppen op het hart om God in de harten van de mensen te zaaien.

Hij vroeg ook om de nederigheid en vreugde van de Heer Jezus uit te dragen in de stad Rome, in gezinnen, in relaties en buurten, in de maatschappij, in de Kerk, in de politiek en vooral ook in de hele wereld, 'waar armoede, degradatie, marginalisering op de loer liggen'.

Franciscus verwees ook naar de keuzen van de heiligen Petrus en Paulus, van wie wij vandaag het patroonsfeest vieren omdat zij belangrijke steunpilaren zijn van de Kerk: Door de vraag 'Wie is Jezus in mijn leven?' te beantwoorden, geven ze beiden getuigenissen en aanwijzingen over hoe we als Kerk kunnen groeien.

Vooral Petrus heeft ons daarbij geleerd dat wij alleen door de Heer te volgen hem elke dag leren kennen en alleen door zijn discipelen te worden en naar zijn woorden te luisteren zijn vrienden worden en zijn transformerende liefde ervaren.

Door Petrus geïnspireerd moet de Kerk in staat zijn zich los te maken van aardse zekerheden, om onmiddellijk in de voetsporen van Jezus te treden.

Hij waarschuwde voor spirituele excuses die mensen doen aarzelen om hem te volgen en die hij als een list van de duivel omschreef. De Heilige Paulus leert ons dan weer om te groeien in het geloof en in de kennis van het mysterie van Christus. De kerk moet Christus verkondigen als zuurstof om te ademen.

Bron: VIS/SIR/I.Media