Seksueel misbruik

De priesterraad is een adviesorgaan, waarvoor alle priesters in principe kandidaat zijn. ‘We moeten dit aanpassen’, zegt woordvoerder Geert De Kerpel.

 De commissie werd geleid door Sophie De Wit.

In haar eindrapport stelt de commissie onder andere de aanstelling van een speciale commissaris en de oprichting van een expertisecentrum voor.

De Kamercommissie werd opgericht in de nasleep van de tv-documentaire ‘Godvergeten’.

De katholieke Kerk zal de nieuwe parlementaire aanbevelingen integreren in haar nultolerantiebeleid, zo laten de bisschoppen weten in een persbericht.

Het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel draagt een rode traan op de mantel ter hoogte van haar hart, een teken van medeleven met slachtoffers en overlevers van misbruik in de Kerk.

Het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel kreeg onlangs een rode traan opgespeld, een teken van medeleven met slachtoffers van misbruik.

 Pexels / Tim Samuel

Wat doet de Kerk om misbruik aan te pakken? Ook bij pastores, godsdienstleerkrachten en andere medewerkers rezen daarover heel wat vragen.

Federaal parlement in Brussel.

Wat heeft de Kerk met de aanbevelingen van 2010 gedaan? Die vraag staat centraal in beide commissies, met elk eigen accenten en andere bevoegdheden.

Manu Keirse is verantwoordelijk voor de preventie en aanpak van seksueel misbruik in pastorale relaties.

Volgens Dignity kan de commissie helpen om het geleverde werk te evalueren met het oog op mogelijke verbeteringen.